Camí cap al cim!
Arribarem o no, però serà aquest camí ple d’incerteses i imprevistos el que ens farà créixer…