Model disponibles:

Horitzontal negre amb fons blanc (6,8cm x 2,4cm)

Vertigal groga amb fons transparent (5,5cm x 7,6cm)

Logo negre amb fons blanc (5cm x 5cm)

Logo groc amb fons transparent (5cm x 5cm)